Ýbn-i Kemal'in ifadesiyle Yavuz Sultan Selim ikindi güneþi gibiydi; vakti kýsa, gölgesi uzun. Sultanlar taç ve tahtlarýyla iftihar ederdi, taç ve taht ise Yavuz'la. O Çaldýran'da Þah Ýsmail'i maðlup ederek Þiilik tehlikesini bertaraf et...