İstanbul’da Unutulan Bir Miras

İndirim!

İstanbul’da Unutulan Bir Miras

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören tekke teşkilâtının numunelerinden olan unutulmuş bir mirası araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunuyoruz.

Açıklama

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören tekke teşkilâtının numunelerinden olan unutulmuş bir mirası araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunuyoruz.

Halk arasında Şeyhülislam Tekkesi olarak da bilinen Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi Eyüp’te, ara sokakta kalması hasebiyle pek bilinmemektedir. Göz ardında kalmasından mütevellit, yapı yıllarca atıl vaziyette kalmış, uzun süre tamirat ve tadilat görmemiştir.

On sekizinci asırdan günümüze ulaşan en mühim eserlerimizden biri olan Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi, 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olup, tarihî adresiyle Eyüp’ün Nişanca semtinin Baba Haydar mahallesindedir.

Mekke kadılığı zamanında Nakşibendî şeyhi Ahmed Efendi’ye intisap eden Şeyhülislam es-Seyyid Mustafa Efendi, tekkeyi Nakşibendî şeyhi Tokadî el-Hâc Şeyh Musa Efendi için yaptırmıştır.

Bu çalışmamızla, İstanbul’da unutulmuş bir miras olan Şeyhülislam Tekkesi’ni okuyucularımıza ve araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. Umarız bu çalışma, birçok kültür mirasımızın da layık olduğu şekilde korunmasına vesile olur.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İstanbul’da Unutulan Bir Miras” için yorum yapan ilk kişi siz olun