Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

İndirim!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Selâhaddîn Eyyûbî, “Asıl fazilet, düşmanının da takdir ettiğidir.” sözünce; sâhip olduğu üstün ahlâk ve fazileti, askerî ve siyasi dehâsı düşmanları tarafından bile takdir ve tasdik olunmuş, hakkı teslim edilmiş bir sultandır. Daha nice güzel vasıfları ile numune bir şahsiyettir.

Açıklama

Selâhaddîn Eyyûbî, tarihimizin ender ve meşhur şahsiyet­lerinden biridir. Onun bu haklı şöhreti, Kudüs gibi mübarek bir şehri seksen sekiz yıl sonra (1187) Haçlılardan geri alma­sı, Kudüs’ün ikinci fâtihi olmasından dolayıdır.

 

Selâhaddîn Eyyûbî Kudüs’ü fethettiği vakit mağlup düşmanı­na karşı o kadar merhamet gösterdi ki parası olmayan esirlerin fidyelerinin, fethettiği şehrin hazinelerinden ödenmesine bile rıza göstermişti. Hatta bir ara kardeşi Melik Âdil’in, esirlerden bir kısmının bedelini ödeyerek esirlikten kurtulmalarını temin ettiğini işitince ona çok imrenmiş ve galibiyetinin zekâtı olmak üzere de fidyesini ödemekten aciz olan esirlerin tamamını ser­best bırakarak yine faziletini göstermişti!

 

İşte neşre hazırladığımız bu eser, Selâhaddin Eyyûbî gibi her yönden takdire şâyân bir sultanın hayâtının ve faâliyetlerinin kısa ve öz olarak anlatıldığı bir çalışmadır. Eserimizden, her yaştan insanımızın istifâde edeceği kanaati ve fikri bizi sevindirmektedir.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” için yorum yapan ilk kişi siz olun