Osmanlı Saray düğünleri Ve Şenlikleri -(8)

İndirim!

Osmanlı Saray düğünleri Ve Şenlikleri -(8)

“Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri” serisinin sekizinci cildi olan bu eser, Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri’nden meydâna gelmektedir.Devrin şâirlerinin yazdıkları Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri, ağırlıklı olarak pâdişah oğullarının yâni şehzâdelerin sünnet düğün ve şenliklerini; pâdişah kızlarının yâni sultanların umûmiyetle devrin paşalarından birisiyle evlenmeleri vesîlesiyle yapılan düğün ve şenlikleri; padişah çocuklarının doğumları vesîlesiyle yapılan vilâdet (doğum) şenliklerini mevzû edinmektedir.

Açıklama

“Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri” serisinin sekizinci cildi olan bu eser, Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri’nden meydâna gelmektedir.Devrin şâirlerinin yazdıkları Sûriyye Kasîdeleri ve Târihleri, ağırlıklı olarak pâdişah oğullarının yâni şehzâdelerin sünnet düğün ve şenliklerini; pâdişah kızlarının yâni sultanların umûmiyetle devrin paşalarından birisiyle evlenmeleri vesîlesiyle yapılan düğün ve şenlikleri; padişah çocuklarının doğumları vesîlesiyle yapılan vilâdet (doğum) şenliklerini mevzû edinmektedir.Bunun yanında bu tür manzûmelerin devrin büyüklerinden birisinin (sadrâzam, şeyhulislam, paşa, vezir, vâli, şeyh, mahallî idâreci, eşraf vb.) kendisinin veya çocuklarının evlenme düğünleri yada çocuklarının sünnet düğünleri üzerine yazıldığıda görülmektedir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Osmanlı Saray düğünleri Ve Şenlikleri -(8)” için yorum yapan ilk kişi siz olun